Interaksi 4 | 2.30 – 4.30 petang

Interaksi 4 mengandungi dua (2) aktiviti iaitu:
1. Slot Pengurusan dokumen (Klik video di bawah untuk maklumat lanjut)


2. Maklumat Diri & Borang Perjanjian bersama Coach masing-masing