VISI

Kolej Matrikulasi Kelantan menjadi institusi pendidikan unggul

MISI

Mewujudkan Kolej Berkesan dalam Membangunkan Potensi Pelajar Melalui Pendidikan Berkualiti

MOTO

Sederap Memacu Keunggulan

OBJEKTIF

  • Melaksanakan pengurusan dan kepimpinan yang berkesan
  • Meningkatkan kompetensi pensyarah ke arah pembelajaran abad ke-21
  • Menyediakan lulusan Program Matrikulasi yang berkualiti bagi memenuhi keperluan IPTA