Interaksi 1 | 9.30 – 10.30 pagi

Interaksi 1 mengandungi dua (2) aktiviti iaitu:
1. Slot Pelaksanaan MEPro (Klik video di bawah untuk maklumat lanjut)


2. Ice Breaking bersama Coach masing-masing (Pastikan menonton video terlebih dahulu)

Pelajar perlu mengisi 2 Google Form pada 26 Julai 2021 iaitu:
1. Borang Perakuan Pelajar
2. Borang Pendapatan IbuBapa/Penjaga