Taklimat Waris | 8.00 – 9.30 pagi

Klik video di bawah bagi mendengar ucapan Pengarah BMKPM & Pengarah KMKt

Kata Aluan Pengarah BMKPM (8.00 pagi)


Taklimat Pengarah KMKt (8.30 pg)


Ibubapa/pelajar : Sila isi borang soalselidik dipautan ini