Penghantaran pelajar pada hari pendaftaran adalah secara drop off

iaitu pelajar akan turun daripada kenderaan di hadapan blok kediaman bersama-sama barangan.

Selepas itu kenderaan ibubapa akan bergerak keluar kolej.