Bangunan Pentadbiran KMKt menempatkan pejabat pentadbiran, bilik Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, pejabat Hal Ehwal Pelajar, pejabat Unit Peperiksaan, pejabat Unit Kaunseling dan Kerjaya dan juga kubikel-kubikel pensyarah bagi semua unit akademik.