Pengenalan

Bangunan Tutoran menempatkan bilik-bilik tutoran yang merupakan pusat pembelajaran utama pelajar-pelajar di Kolej Matrikulasi Kelantan. Selain aktivi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) pelbagai lagi lain yang melibatkan pelajar diadakan disini seperti mesyuarat persatuan, program kepimpinan, program kecemerlangan atau apa sahaja aktiviti selepas waktu pembelajaran rasmi.