Terdapat 4 kafeteria pelajar yang terletak di antara kolej kediaman manaka satu kafeteria khusus untuk kakitangan yang terletak di bangunan pentadbiran.