Terdapat 5 bilik hibrid yang mula beroperasi sepenuhnya di Kolej Matrikulasi Kelantan pada 15 Oktober 2023. Lokasi bilik-bilik hibrid adalah seperti berikut:

  1. Bilik Hibrid 1 – Makmal Bahasa 1
  2. Bilik Hibrid 2 – Makmal Bahasa 2
  3. Bilik Hibrid 3 – Makmal Biologi 7
  4. Bilik Hibrid 4 – Bilik Tutorial 10-1/11-1
  5. Bilik Hibrid 5 – Bilik Tutorial 13-1/14-1

Klik pautan di bawah bagi maklumat berkaitan:

  1. Lokasi/Unit, Peraturan & Mekanisme Penggunaan
  2. Sistem Tempahan Bilik Hibrid
  3. Video Tutorial Penggunaan
  4. Aktiviti Berkaitan