Berikut ialah pembahagian unit bagi penggunaan bilik hibrid: