Berikut ialah peraturan apabila anda menggunakan Bilik Hibrid